Järnbristanemi hos barn

  • DEFINITION:Anemi orsakad av järnbrist hos barn, ofta mikrocytär och hypokrom. Normalvärden av hemoglobin beror på ålder.
  • FÖREKOMST:Vanligaste orsaken till anemi hos barn. 
  • SYMTOM:Blekhet, slöhet, nedsatt fysisk prestationsförmåga, irritabilitet.
  • KLINISKA FYND:Eventuellt avplanande tillväxtkurva, blek hud och slemhinnor (handflator, nagelbäddar, konjunktivalt). Dyspné, takykardi och förstorat hjärta vid allvarlig anemi.
  • DIAGNOS:Ställs med hjälp av blodprover, där mätning av ferritin har stort värde.
  • BEHANDLING:Järnbristanemi behandlas med koståtgärder och eventuellt tillskott av järn.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.