Juvenil idiopatisk artrit (JIA)

  • Definition:Artrit i en eller flera leder i mer än sex veckor med debut före 16 års ålder och där andra orsaker har uteslutits.
  • Förekomst:Cirka 250 barn får juvenil idiopatisk artrit i Sverige varje år.
  • Symtom:Smärta och stelhet i leder, hälta, eventuellt systemiska symtom.
  • Kliniska fynd:Svullnad, värmeökning och smärta i en eller flera leder. Eventuellt uveit. Exantem, lymfkörtelsvullnad, hepatosplenomegali, perikardit och/eller myokardit vid systemisk typ. 
  • Diagnostik:Kliniska fynd och blodprover. Bilddiagnostik.
  • Behandling:Multidisciplinär behandling. Fysioterapi, antiinflammatoriska och immunmodulerande läkemedel.

Basfakta

Definition

  • Juvenil idiopatisk artrit (JIA)1-2 – kallades tidigare för juvenil kronisk artrit (JCA) eller juvenil reumatoid artrit (JRA). Definitionerna för JIA, JCA och JRA är olika.
  • Artrit i en eller flera leder i mer än sex veckor med debut före 16 års ålder och där andra orsaker har uteslutits.3
  • Många patienter har varierat sjukdomsförlopp med inaktiv sjukdom periodvis eller långvarig remission.4-8
  • Tidig diagnos och behandling är viktigt för att undvika ledskador, tillväxtstörningar och ögonkomplikationer.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.