Karies hos barn

Basfakta

Definition

  • Synonymer till karies: tandröta och hål i tänderna.
  • Karies beror på demineralisering av tänderna, vilket huvudsakligen förorsakas av mutansstreptokocker, men andra bakterier kan också spela in.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.