Kawasakis sjukdom

  • Definition:Akut, febril självbegränsande vaskulit av okänd orsak som oftast drabbas barn under 5 år.
  • Förekomst:I Sverige beräknas incidensen till 2,9 per 100 000 barn under 16 år och 6,2 per 100 000 barn under 5 år, det vill säga sammantaget cirka 50 barn per år
  • Symtom:Symtom är feber i minst fem dagar samt fyra av följande fem kliniska fynd.
  • Kliniska fynd:Fyra av följande fem fynd måste konstateras för diagnosen: konjuktivit, makulopapulöst utslag, ensidigt förstorade cervikala lymfkörtlar, slemhinneförändringar på läppar och i munhåla, rodnad och ödem i händer och fotsulor. 
  • Diagnostik:Labbprover är inte diagnostiska, men ofta ses leukocytos, trombocytos, förhöjd SR och CRP. 
  • Behandling:Immunoglobulin ges intravenöst i kombination med acetylsalicylsyra. Detta sker på sjukhus.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.