Periodiskt febersyndrom hos barn

  • Definition:Tillstånd med regelbunden förekomst av hög feber med cirka 3–8 veckors intervall. Etiologi och patogenes är okänd.
  • Förekomst:Sällsynt tillstånd. Tillståndet debuterar oftast mellan 1–4 års ålder och går hos de flesta över i 10 års åldern.
  • Symtom:Regelbunden förekomst av hög feber med ett eller flera av följande symtom: aftös stomatit, cervikal lymfadenit eller faryngit. Inga andra symtom på luftvägsinfektion såsom snuva och hosta.
  • Klinisk bild:Cervikal lymfadenit, tonsillit/faryngit, aftös stomatit.
  • Diagnostik:Utredning för att utesluta infektion och andra periodiska febersyndrom.
  • Behandling:Tillståndet går över utan behandling. Tonsillektomi är ibland aktuellt.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.