Coxitis simplex/Serös coxit

 • Definition:Övergående, benign akut synovit i höftleden som leder till artrit och artralgier i höften. Uteslutningsdiagnos.
 • Förekomst:Bland de vanligaste orsakerna till höftproblem hos barn. Vanligast i åldern 3(4) till 8(10) år.
  Förekommer cirka dubbelt så ofta hos pojkar som hos flickor.
 • Symtom:Barnet haltar och inte vill stödja på det ena benet. Akuta/subakuta, milda till måttliga smärtor (i regel ensidigt) som kan kännas i ljumske, höft, ben, knä.
 • Fynd:Opåverkat barn med oftast ingen feber eller låg feber. Minskad abduktion och inåtrotation i höften. 
 • Diagnostik:Symtom, fynd och provtagning för att bedöma risken för septisk artrit. Utvidgad diagnostik vid utebliven förbättring efter 2–7 dagar. 
 • Behandling:Symtomatisk behandling. Avlastning och eventuellt NSAID/paracetamol.

Basfakta

Definition

 • Övergående, benign akut synovit i höftleden som leder till artrit och artralgier i höften.1
 • Anses vara en uteslutningsdiagnos. 
 • Karaktäriseras av smärta och hälta.
 • Kallas också för övergående synovit, coxitis simplex, coxitis fugax, simplexcoxit, "höftsnuva".

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.