Femoral anteversion

Basfakta

Definition

  • Femoral anteversion innebär att collum femoris pekar mer ventralt än ordinärt vilket medför att hela benet måste hållas inåtroterat för att caput ska ligga centralt i acetabulum.1 Följden blir att barnet går med infothet.
  • Tillståndet är ofta ärftligt, är vanligtvis bilateralt och är vanligare bland flickor.2-3
  • Debuterar vanligen i tre- till fyraårsåldern.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.