Femoral retroversion

Basfakta

Definition

  • Utåtrotation av lårbenet och därmed utfothet.1
  • "Chaplin-fötter".2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.