Framfotsadduktion

Basfakta

Definition

 • Framfotsadduktion innebär antingen metatarsus adductus eller varus.
 • Metatarsus adductus:
  • Är den vanligaste medfödda fotdeformiteten, ett funktionellt tillstånd1
  • Adduktion föreligger av framfoten med en konvex lateral kontur
 • Metatarsus varus:
  • Är en mer uttalad adduktionsfelställning av metatarsalerna där det kan föreligga subluxation i tarsometatarsallederna
  • Är en mer rigid felställning
 • Metatarsus adductus kontra varus:
  • Om felställningen lätt kan korrigeras, eller överkorrigeras, genom att pressa framfoten i rätt position, föreligger metatarsus adductus
  • Om felställningen inte låter sig korrigeras föreligger metatarsus varus

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.