Fysiolysis capitis femoris

 • Definition:Fysiolys beror på en glidning i fysen mellan caput femoris och metafysen.
 • Förekomst:Statistik från USA visar incidens på cirka 5 fall/100 000 barn årligen. Statistik från Nederländerna visar att cirka 1 av 100 000 barn opereras årligen på grund av tillståndet. Övervikt är en riskfaktor.
 • Symtom:Man bör misstänka fysiolys hos barn i puberteten som börjar halta och som klagar över smärtor i höften, ljumsken, låret eller knät. Oftast smygande utveckling över flera veckor, undantagsvis kan debuten ske akut.
 • Kliniska fynd:Hälta. Den drabbade extremiteten hålls ofta vriden utåt och är något förkortad. Om patienten klarar att förflytta sig med eller utan kryckor uppfattas tillståndet som stabilt. 
 • Diagnostik:Röntgen bekräftar tillståndet.
 • Behandling:Behandling är immobilisering och subakut operation där epifysien/ledhuvudet fixeras med en spik/skruv.

Basfakta

Definition

 • På engelska "slipped capital femoral epiphysis" (SCFE).
 • Fysiolys beror på en glidning i fysen mellan caput femoris och metafysen.1
  • Fysiolys är därför en mer korrekt benämning än epifysiolys, den tidigare mest använda termen.
  • Caput ligger kvar i acetabulum medan metafysen och resten av femur glider ventralt/proximalt. Graden av glidning varierar och beror bland annat på symtomduration
 • Epiphysiolysis capitis femoris beskrevs först av Ambroise Paré 1572.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.