Höftledsdysplasi/höftinstabilitet hos nyfödda

  • Definition:Försenad utveckling av höftledens anatomi med luxerbar eller instabil höftled i nyföddhetsperioden eller dålig täckning av ledhuvudet via ett brant acetabulum hos lite äldre barn.
  • Förekomst:I Sverige föds årligen föds cirka 700 barn med instabila höfter.
  • Symtom:Om tillståndet upptäcks först när barnet börjar gå kan hälta och bredspårig gång ses.
  • Kliniska fynd:Barn upp till 2–3 månaders ålder – positivt Barlows (luxerbart ledhuvud) och/eller Ortolanis test (luxerat ledhuvud). Från 3 månaders ålder – nedsatt abduktion av den luxerade höften. Ibland noteras även kortare lårben på den drabbade sidan.
  • Diagnostik:Klinisk generell screening av barnläkare vid nyföddhetsundersökningen, ibland ultraljud. Klinisk kontroll av höfter vid läkarundersökningar på BVC – vid misstänkt höftdysplasi efter 2 månaders ålder görs röntgen bäcken frontalbild.
  • Behandling: Upptäckt under de första levnadsveckorna – skena under minst 6 veckor som fixerar barnets höfter i "grodläge" med höftlederna flekterade och abducerade. Vid senare upptäckt – häftsträck, gipsning och i många fall operation.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.