Kölbröst

Basfakta

Definition

  • Kallas även fågelbröst, pectus carinatum.
  • Tillståndet representerar ett brett spektrum av avvikande utbuktningar i främre bröstkorgsväggen.1
  • Konsekvenserna är främst av kosmetisk och psykologisk karaktär.
  • De flesta patienter med kölbröst är asymtomatiska.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.