Lägesbetingad (positionell) skallasymmetri

Basfakta

Definition

  • Andra benämningar är plagiocefali (grekiska för sned skalle), snedskallighet, asymmetrisk skalle, avvikande huvudform.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.