Skolios

  • Definition:En sidodeviation av ryggraden, en ryggradskrökning. Vid idiopatisk skolios finns ingen känd orsak.
  • Förekomst:2–3 % av alla skolbarn har skolios. Allvarlig skolios är ovanligt.
  • Symtom:Skolios hos barn ger i regel inga symtom. 
  • Kliniska fynd:Hos patienter med skolios kan man se en lutning av ryggen vid framåtböjning. En skoliometer kan användas för att kvantifiera lutningen. 
  • Diagnostik:Barn med misstänkt skolios ska remitteras för röntgen. En Cobbs vinkel >10 grader är förenligt med skolios.
  • Behandling:Behandlingen kan bestå av observation, fysioterapi, korsettbehandling och/eller kirurgi.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.