Spondylolys och spondylolistes

 • Definition:Spondylolys är en defekt i kotbågen utan glidning av ryggkotan. Spondylolistes är en framåtglidning av ryggkotan i förhållande till underliggande kotan.
 • Förekomst:Cirka 5 % av barn har spondylolys. Cirka 15 % av spondylolys utvecklas till spondylolistes.  
 • Symtom:Spondylolys är ofta asymtomatisk, men kan ge besvär i form av trötthet och smärta i ländryggen hos tonåringar. Spondylolistes ger ofta aktivitetsrelaterade smärtor och i vissa fall radikulära symtom. 
 • Kliniska fynd:Eventuellt palpationsömhet lumbalt. Smärtprovokation vid hyperextension i ryggen. 
 • Diagnostik:Vanlig röntgen, eventuellt CT och/eller MRT.
 • Behandling:Består av avlastning, träning, i vissa fall korsett och/eller kirurgi. 

Basfakta

Definition

 • Spondylolys:
  • Defekt i kotbågen utan glidning av ryggkotan, oftast i nivå med L5–S1
  • Det är en enkelsidig eller dubbelsidig defekt i pars interarticularis i en eller flera ländryggskotor
  • Kan vara medfödd, traumatisk eller bero på degenerativa förändringar
 • Spondylolistes:
  • Förutsätter bilateral spondylolys
  • Glidning framåt (ventralt) av en ryggkota (korpus) i förhållande till den underliggande kotan, oftast i nivå med L5 (85–95 %)1
  • Kan ses så högt upp som L2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.