Tibiatorsion

Basfakta

Definition

  • Man skiljer mellan medial/intern och lateral/extern tibiatorsion.1
  • Medial tibiatorsion (underbenet är vridet inåt) är den näst vanligaste orsaken till infothet. Den vanligaste orsaken är ökad anterversion av collum femoris, det vill säga en felställning på femurnivå.2-3
  • Lateral tibiatorsion (underbenet är vridet utåt) är ovanligare och oftare ensidig.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.