Neuroblastom

Basfakta

Definition

  • Neuroblastom är en embryonal tumör som utgår från neuralröret. Därför kan tumörer uppstå var som helst i det sympatiska nervsystemet.1
  • De flesta primärtumörer (65 %) uppstår i buken, varav minst hälften i binjuremärgen. Andra vanliga ställen är hals, thorax och bäcken.
  • Tillståndet presenterar sig med en anmärkningsvärd bredd och heterogent spektrum av kliniska symtom.
  • Prognosen för barn med den här sjukdomen har blivit bättre och långtidsöverlevnaden är drygt 60 % för gruppen totalt.2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.