Habituell tågång

Basfakta

Definition

  • Kallas även idiopatisk tågång.
  • Tågång är ganska vanligt i åldrarna 10–18 månader när barnet lär sig gå.1
  • Vid habituell tågång fortsätter tågången efter den första period fram till cirka 18 månaders ålder då tågång är ”acceptabelt”.
  • Om tågången fortsätter efter två till tre års ålder bör barnet läkarundersökas.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.