Idiopatisk kortvuxenhet

  • Definition:Längd <2,5 percentilen i förhållande till ålder utan påvisbar sjukdom.
  • Förekomst:Fler pojkar än flickor remitteras med den här frågeställningen. Exakt prevalens är svår att få fram, men tillståndet är inte ovanligt.
  • Symtom:Kortvuxenhet utan tecken på sjukdom. 
  • Kliniska fynd:Normal tillväxthastighet. 
  • Diagnostik:Blodprover (blodstatus, metabolism, IGF-1, IGFBP 3) ska vara normala och det ska vara normal respons på växthormonsstimulering. 
  • Behandling:Växthormonsbehandling som fortgår i flertalet år kan i vissa fall ge några centimeter ökad slutlängd enligt rådande evidens, men det finns ytterst sällan indikation för sådan behandling. Tillväxthormonbehandling utan att det är brist på tillväxthormoner är inte godkänd/tillåten i Sverige.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.