Mental retardation/utvecklingsstörning

Basfakta

Definition

 • Synonymer till mental retardation är begåvningshandikapp, oligofreni, psykisk utvecklingsstörning och utvecklingsstörning:
  • Begreppet psykisk utvecklingsstörning är missvisande eftersom det inte handlar om en psykisk sjukdom
  • På engelska kallas det intellectual disability (intellektuell funktionsnedsättning) vilket ger en annan och kanske mer korrekt bild av tillståndet:
   • American Association on Intellectual and Developmental Disability (AAIDD) använder främst begreppet intellektuell funktionsnedsättning1
 • WHO:s definition:
  • "Ofullständig eller otillräcklig utveckling av den mentala förmågan"
 • AAIDD:
  • Inkluderar tre krav i sin definition av utvecklingsstörning:
   • Den intellektuella förmågan ska ligga signifikant under genomsnittets
   • Bristande adaptivt beteende, det vill säga personen har reducerad självständighet och förmåga att fungera socialt i förhållande till sin ålder och kulturella gemenskap.
   • Tillståndet ska visa sig under barn-/ungdomstiden
  • Enligt AAIDD:s senaste kriterier för diagnosen är det tillräckligt att begränsningar i IQ och adaptivt beteende är ungefär två standardavvikelser från genomsnittet, i jämförelse med tidigare kriterier med beskrivningen två standardavvikelser från genomsnittet
 • Felklassificering:
  • Över- och underdiagnostisering är inte ovanligt
  • En korrekt diagnos inom begreppet utvecklingsstörning är av avgörande social, personlig, rättslig, ekonomisk och pedagogisk betydelse

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.