Ökad längdtillväxt hos barn

  • Definition:En enhetlig definition saknas men längd >2 SDS bör bedömas. Ökad längdtillväxt beror sällan på sjukdom.
  • Förekomst:Prevalenssiffror finns inte.
  • Symtom:Ökad tillväxthastighet/korsande av percentiler. 
  • Kliniska fynd:Vanligtvis inget avvikande.
  • Diagnostik:Förväntad slutlängd bör bedömas.  Eventuellt kan röntgen av vänster hand ske för att bedöma skelettålder. I vissa fall finns indikation för utredning av ökad växthormonsproduktion.
  • Behandling:Är inte nödvändigt men kan erbjudas. Indikation för behandling vid estimerad slutlängd över 185 cm för flickor och 200 cm för pojkar. Föreslagen behandling är då epifysiodes.

 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.