För tidig pubertet

  • Definition:Begynnande bröstutveckling hos flickor under 8 år, pubertal testisvolym hos pojkar under 9 år. Kan ha central eller perifer orsak. Hos flickor ses främst idiopatisk central orsak.
  • Förekomst:Normal pubertetstart varierar med etnicitet. "Äkta" för tidig pubertet ses egentligen relativt sällan. Central pubertas precox av okänd orsak är vanligast.
  • Symtom: Kontaktorsak kan variera: begynnande bröstutveckling, ökad behåring, svettlukt. 
  • Kliniska fynd:Låg födelsevikt predisponerar, särskilt hos flickor. Den kliniska undersökningen bör kartlägga pubertetstecken och tillväxt.
  • Diagnostik:Växtdata, FSH, LH. östradiol/testosteron. Röntgen för skelettåldersbestämning. Fortsatt utredning utöver det bör bedömas inom pediatriken. 
  • Behandling:Individuell bedömning. Vid okänd orsak blir målet att öka slutlängden och säkra en god psykosocial utveckling. Eventuellt GnRH-analog i utvalda fall. Eventuellt kirurgi vid perifer orsak. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.