Rakit

  • Definition:Nedsatt mineralisering av skelettet kring växtplattorna på grund av D-vitaminbrist hos barn. Brist hos vuxna ger osteomalaci. 
  • Förekomst:Relativt sällsynt tillstånd.
  • Symtom:Symtom och tecken ses tydligast hos spädbarn samt ungdomar i puberteten. 
  • Kliniska fynd:Proximal myopati, stort kranium, tjocka handleder, böjda leder hos barn som går.
  • Diagnostik:Påverkat kalcium, fosfat, paratyroideahormon, alkaliskt fosfat, 25-hydroxycholecalciferol. Röntgen av ulna och radius med karateristiska fynd.
  • Behandling:Behandlas med vitamin D och kalcium, och förebyggs med solexponering och adekvat intag av vitamin D.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.