Tillväxthämning hos barn

  • Definition:Växt under -2,5 SD eller korsande percentiler efter 2 års ålder. Kan bero på en kronisk sjukdom, genetisk kortvuxenhet, kromosomfel, avsaknad av god tillväxt hos prematura/dysmatura.
  • Förekomst:Osäker förekomst. Den vanligaste orsaken är normalfenomen (korta föräldrar).
  • Symtom:Symtom på kronisk underliggande sjukdom.
  • Kliniska fynd:Vanligtvis normala fynd, men ibland avvikande proportioner och pubertetsutveckling.
  • Diagnostik:Röntgen för att få fram skelettålder, IGF-1, kromosomanalys, malabsorptionsprover, metabolismprover.
  • Behandling:Grundsjukdom behöver behandlas, växthormon kan bli aktuellt vid tillstånd med brist på detta.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.