Ångest

Basfakta

Definition

  • Rädsla och ångest är normala reaktioner på händelser som upplevs som hotfulla eller farliga.
  • Utöver den psykiska ångestupplevelsen sker en aktivering av sympatikus och stresshormoner med fysiska symtom som hjärtklappning, svettning och känsla av värme eller kyla.
  • Ångestsjukdomar utmärks av att ångestsymtomen utlöses lättare än normalt, och det är oftast uppenbart att ångesten är överdriven och irrationell.1

Differentialdiagnoser

Anamnes

Skattningsverktyg för ångest

Klinisk undersökning

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.