Hallucinationer

Basfakta

Definition

  • En hallucination är en sinnesförnimmelse som uppstår utan yttre stimuli, det vill säga att se, höra, känna, lukta eller smaka något som egentligen inte finns.
  • Hallucinationen skiljs från vanföreställningen, som är en felaktig, förvriden tolkning av omvärlden eller de kroppsliga funktionerna. Den drabbade kan exempelvis vara övertygad om att SÄPO är ute efter den eller att alla inälvor är bortopererade.
  • Hallucinationen kan vara lätt att förväxla med dissociativa upplevelser som:
    • Depersonalisation (att inte tycka sig vara den man egentligen är)
    • Derealisation (att inte tycka sig vara närvarande i den verklighet som är)
    • Illusioner (att feltolka ett sinnesintryck, till exempel att gå längs en mörk skogsväg och tycka sig se otäcka varelser i skogen när det egentligen bara är buskar).
  • Hallucinationer kan förekomma ensamt men oftare som del i en annan sjukdom.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.