Somatisering

Basfakta

Definition

  • Betecknar kroppsliga symtom där somatiska förklaringar inte kan påvisas eller inte står i förhållande till de upplevda besvären.1-2
  • Oförklarade somatiska symtom kopplade till tankar om allvarlig sjukdom och ångest, och som tar mycket energi och tid i vardagen (DSM-5).
  • Somatisering har en nära koppling till hälsoångest där patienten uppfattar minimala besvär som tecken på allvarlig somatisk sjukdom.
  • Det finns flera olika definitioner.3

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.