Tvångstankar och tvångshandlingar

Basfakta

Definition

  • Tvångstankar (obsessioner) är oönskade, påträngande och upprepade tankar, känslor, idéer eller förnimmelser som man inte blir av med. De upplevs vanligen som onda, skrämmande och/eller hotande.
  • Tvångshandlingar (kompulsioner) är handlingar som en person känner sig tvungen till att ständigt utföra, även om han eller hon inser att det egentligen inte är nödvändigt.
  • Tvångshandlingar minskar känslan av obehag/ångest som personen känner i olika situationer (känner sig smutsig vid tvättvång, till exempel).

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.