Upprymdhet och mani

Basfakta

Definition

  • Mani:
    • Rastlöshet och fysisk oro, pratsamhet, hämningslöshet, koncentrationssvårigheter, minskat sömnbehov, ökad sexualdrift, storhetstankar, associationsrikedom, ekonomisk vårdslöshet1
  • Hypomani är en lindrig form av mani utan tydlig funktionsnedsättning

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.