Vanföreställningar

Basfakta

Definition

  • En vanföreställning är ett psykotiskt symtom som innebär en felaktig och orimlig tolkning av omvärlden och/eller de kroppsliga funktionerna. Personen känner sig förvissad om sin upplevelse trots att det finns flera "bevis" om en rimligare tolkning.
  • Vanföreställningen delas inte av andra i exempelvis en kulturell eller religiös subkultur.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.