Viktnedgång

Basfakta

Definition

  • Hos barn används beteckningen försämrad viktutveckling snarare än viktnedgång.
  • Kakexi är ett tillstånd med viktnedgång karakteriserat av minskad muskelmassa som en metabol effekt av en underliggande sjukdom såsom cancer eller hjärtsvikt.1

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.