Alkoholavvänjning

Identifiera problemtyngd

CAGE

 • Fyra frågor för identifiering av alkoholproblem:
  • Har du funderat på att minska ditt drickande? (Cut down)
  • Kritiserar andra ditt drickande? (Annoyed by others criticizing)
  • Har du skuldkänslor på grund av ditt drickande? (Guilt feelings)
  • Tar du ett glas för att komma i gång morgonen efter att du har druckit? (Eye-opener):
   • Ja på en av frågorna: i farozonen för beroende
   • Ja på två eller flera: hög sannolikhet för beroende

I vilken fas är patienten?

Prochaska och DiClementes modell


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.