Kriterier för beroende

Kriterier för beroende (enligt ICD-10)

 • Generellt gäller att alkoholen har mycket högre prioritet än andra aktiviteter som tidigare hade större värde.
 • Karakteristiskt är också behovet att inta alkohol, vilket delvis kan vara mycket starkt.
 • Beroende definieras genom att tre eller flera av de följande punkterna har upplevts eller visats under loppet av det senaste året:
  • A. Ett starkt behov, eller en känsla av tvång att inta alkohol
  • B. Problem att kontrollera sitt beteende när det gäller alkoholintag: start/avslutning/mängd
  • C. Fysiologisk abstinens när konsumtionen har minskat eller upphört, som visar sig genom:
   • Karakteristiska abstinenssyndrom, eller
   • Användning av besläktat ämne för att lindra eller undvika symtomen
  • D. Tecken på tolerans, varvid ökade alkoholdoser behövs för att uppnå effekter som i början uppnåddes genom lägre doser:
   • Se till exempel att en som är svårt alkoholberoende kan inta doser som kan vara dödliga för andra
  • E. Ständigt tilltagande försummelse av glädjeämnen eller intressen på grund av alkoholanvändningen, och ständigt mera tid som går åt till att skaffa eller inta alkohol, eller för att hämta sig efter intaget
  • F. Fortsatt intag trots tydliga tecken på uppenbara skadliga konsekvenser:
   • Exempelvis leverskada efter stor alkoholkonsumtion

På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.