Generaliserat ångestsyndrom (GAD)

  • Definition:Uttalad oro, under flera månader, kring flera olika händelser eller aktiviteter de flesta dagar tillsammans med symtom (se nedan).
  • Förekomst:Livstidsprevalensen är cirka 3–6 % och ungefär dubbelt så vanligt hos kvinnor som hos män.
  • Symptom:Typiska symtom är rastlöshet, trötthet, koncentrationssvårigheter, irritabilitet muskelspänning och/eller sömnsvårigheter.
  • Kliniska fynd:Eventuellt tecken på ångest. I övrigt normala kliniska fynd.
  • Diagnostik: Typisk anamnes, eventuellt stöd av M.I.N.I. Bedömning av psykiatriska differentialdiagnoser eller psykiatrisk komorbiditet. Kompletterande undersökningar om andra sjukdomar misstänks, till exempel blodprover för att utesluta hypotyreos, hypertyreos eller anemi.
  • Behandling:I första hand KBT, och vid behov läkemedelsbehandling.

Basfakta

Definition1-2

Diagnos

Behandling

Försäkringsmedicinsk bedömning

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.