Hypokondri

Basfakta

Definition

  • Överdriven hälsoångest eller sjukdomsångest.
  • Kännetecknas av en ständig upptagenhet av möjligheten att ha en eller flera allvarliga och progredierande kroppsliga sjukdomar (ICD-10).
  • Patienten klagar ständigt över kroppsliga symtom eller är ständigt upptagen av sitt utseende. Kroppens normala eller vanliga signaler och utseendemässiga variationer tolkas ofta av patienten som abnorma eller skrämmande.
  • Dysmorfofobi, föreställningen att det är något fel med delar av kroppen eller utseendet, inkluderas i diagnosen om det inte rör sig om en paranoid vanföreställning.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.