Paniksyndrom

 • Definition:Plötsliga, oväntade anfall av intensiv rädsla eller ångest (panikattacker) i kombination med ihållande oro för att få nya panikattacker eller betydande och maladaptiv beteendeförändring på grund av panikattackerna.
 • Förekomst:Livstidsprevalens cirka 3 %, dubbelt så vanligt bland kvinnor.
 • Symtom:Anfall av plötsligt påkommen intensiv rädsla, hjärtklappning och yrsel.
 • Kliniska fynd:Normala kliniska fynd.
 • Diagnostik:Typisk anamnes. 
 • Behandling:KBT i första hand, eventuellt antidepressiva läkemedel.

Basfakta

Definition

 • Paniksyndrom kännetecknas av plötsliga, oväntade anfall av intensiv rädsla eller ångest (panik).1-2
 • Paniksyndrom föreligger vid upprepade, oväntade panikattacker med efterföljande oro som är ihållande i mer än en månad:3
  • Oro för att få en ny attack
  • Oro för de möjliga konsekvenserna av panikattackerna
  • En markant förändring av beteendet som är knuten till attackerna, eller
  • Undvikande av situationer där man är rädd att en panikattack kan uppstå
 • Paniksyndrom föreligger oftast tillsammans med agorafobi (rädsla för att vistas på platser där man upplever sig trängd om man skulle få en panikattack). En av tre individer med paniksyndrom är samtidigt deprimerade. Paniksyndroment föregår i de flesta fall depressionen. En av fem gör självmordsförsök.4-5
 • Dessa patienter är ofta storförbrukare av vårdtjänster,6-7 har ett begränsat socialt liv och yrkesliv samt en allmänt nedsatt livskvalitet.8-9
 • Kortvariga, psykologiska interventioner kan förbättra tillståndet för de flesta individer med paniksyndrom.8

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.