Buprenorfin, behandlingsstart vid opiatberoende (LARO)

Allmänt

 • Buprenorfin administreras antingen som enkelpreparat eller som kombinationspreparat med naloxon. Båda preparaten ges sublingualt (under tungan).
 • Behandlingsstarten är densamma för båda administreringsformerna.
 • Behandlingsupplägget gäller för:
  • Patienter som är eller har varit opioidfria en längre tid – eller
  • Patienter som har ett pågående heroinbruk
 • Krav vid pågående heroinbruk:
  • Patienten ska inte ha använt heroin eller liknande opiater/opioider de senaste 6–8 timmarna, oftast längre, och en klinisk abstinensbild ska ha börjat inträda. Efter användning av långverkande preparat såsom metadon kan tidsintervallet behöva vara betydligt längre
  • Om opiater administreras intramuskulärt bör det ha gått minst 12 timmar sedan den senaste dosen, och en abstinensbild ska ha börjat:
   • Syftet är att förebygga abstinensreaktioner under upptrappningen
  • Vid osäkerhet om hur lång tid det har gått sedan senaste intaget kan man ge en provdos på 2 mg och avvakta eventuella abstinensreaktioner. Enklast är dock att tillsammans med patienten penetrera symtombilden, informera patienten och ge behandling när man är överens om att abstinensen har inträtt:
   • Därefter görs en gradvis upptrappning med 2 mg om gången till önskad startdos

Behandlingsstart

Källor


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.