Metadon, behandlingsstart vid opiatberoende (LARO)

Allmänt

 • Traditionellt har metadonbehandling i Sverige inletts i slutenvård. Även behandlingsstart med metadon i öppenvård kan vara ett alternativ i specialistvården, men kräver då att riskerna för överdos vid samtidigt illegalt drogintag beaktas.
 • Behandlingsstart med metadon kräver av denna anledning ökad kontroll, säkerhet och upprepade bedömningar.
 • Om behandlingsstart i öppenvård väljs måste risken för sidomissbruk och dess eventuella konsekvenser ha beaktats. All metadonbehandling är specialistangelägenhet och inställning i öppenvård ställer ytterligare krav på vana hos läkare och personal:
  • Inledande av behandlingen, liksom senare under behandlingen, förutsätter droganalyser i urin
  • Vid behandlingsstart måste man dessutom få bekräftelse på att det inte har förekommit intag av opiater, bensodiazepiner eller alkohol alltför nära inpå behandlingsstart
 • En del patienter kan, för att hålla sig drogfria, behöva läggas in på sluten avgiftningsavdelning före behandlingsstart.
 • Man kan grovt sett utskilja tre olika nivåer av behandlingsstart:
  1. Långsam behandlingsstart av patient som är helt avgiftad, det vill säga med låg opiattolerans (patient som inte kommer direkt från opiatmissbruk)
  2. Medelhög induktionstakt för patienter som inte är helt avgiftad och som har kvar en del av sin opiattolerans
  3. Snabb behandlingsstart för patienter som kommer direkt från opiatmissbruk och kan antas ha en hög tolerans för opiater

Behandlingsstart

Källor


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.