Hetsätningsstörning

  • Definition:Tillståndet karakteriseras av frekventa och återkommande episoder av hetsätning (≥1 gång/vecka i ≥3 månader) utan (till skillnad från bulimia nervosa) kompensatoriska beteenden i syfte att inte gå upp i vikt, såsom självframkallade kräkningar, missbruk av laxermedel eller överdriven fysisk träning.
  • Förekomst:Cirka 2 % av befolkningen har hetsätningsstörning. Tillståndet förekommer främst hos vuxna, och upp till 25 % är män.
  • Symtom:Personer med hetsätningssyndrom tänker mycket på mat och vikt. De mår ofta psykiskt dåligt, med känslor av misslyckande, äckel, skam och nedstämdhet.
  • Kliniska fynd:Övervikt och fetma är vanligt. 
  • Diagnostik:Tilläggsundersökningar har liten relevans.
  • Behandling:Psykoterapi, i första hand KBT, eventuellt i kombination med läkemedel.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.