Elektrokonvulsiv terapi (ECT)

Definition

  • Elektrokonvulsiv terapi vid behandling av depression och andra psykiatriska tillstånd innebär användande av elektricitet mot huvudet i syfte att framkalla epileptisk aktivitet.1

Patofysiologiska effekter

Dokumentation av effekt

Klinisk användning

Proceduren

Biverkningar

Osäkerhet knutet till ECT

Rekommendationer

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.