Depression

 • Definition:Depressiva symtom under minst en sammanhängande tvåveckorsperiod. Symtomen förorsakar kliniskt signifikant lidande eller betydande funktionsförlust och beror inte på effekter av någon substans eller annat medicinskt tillstånd.
 • Förekomst:Troligen får 15–25 % av alla kvinnor och 7–12 % av alla män behandlingskrävande depression någon gång i livet.
 • Symtom: Kärnsymtom är sänkt stämningsläge, brist på intresse och glädje samt ökad trötthet.
 • Kliniska fynd: Kliniska fynd är ofta normala utöver nedstämdhet. 
 • Diagnostik:Diagnostiken bygger på anamnesen. Bedömningsinstrument kan vara till hjälp. Fysiskt status och labprover utesluter andra tillstånd.
 • Behandling:Standardbehandling är psykologisk behandling och/eller behandling med antidepressiva läkemedel. Vid svårare tillstånd kan elektrokonvulsiv behandling (ECT), tillägg av litium till antidepressiva läkemedel eller transkraniell magnetstimulering prövas.

Basfakta

Definition

 • Depression:
  • Karakteriseras av sänkt stämningsläge, brist på intresse och glädje samt ökad trötthet
  • Vanliga tilläggssymtom:
   • Försämrad koncentrationsförmåga och uppmärksamhet
   • Minskad självkänsla och självtillit
   • Skuldkänslor och mindervärdeskänslor
   • Negativa och pessimistiska tankar om framtiden
   • Tankar och planer på självmord
   • Sömnstörningar
   • Nedsatt eller förändrad aptit
   • Ångest
   • Psykomotorisk retardation eller agitation
 • Bipolär sjukdom:
  • Depressiva episoder som förekommer tillsammans med eller växlande med maniska (bipolär typ I) eller hypomana (bipolär typ II) episoder
 • Ihållande depression/dystymi:
  • Definieras som ett kroniskt sänkt stämningsläge under flera år

Diagnos

Behandling

Försäkringsmedicinsk bedömning

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.