Mani och bipolär sjukdom

  • Definition:Perioder med mani (bipolär typ I) eller hypomani (bipolär typ II) och perioder med depression, med bra perioder däremellan. Vid bipolär typ I krävs inte perioder med depression för diagnos.
  • Förekomst:Livstidsprevalensen är cirka 1 %.
  • Symtom:Vid mani/hypomani ihållande och abnorm förhöjd, expansiv eller irritabel sinnesstämning. Vid depression ihållande sänkt stämningsläge, brist på intresse och glädje samt energiförlust och/eller ökad trötthet.
  • Kliniska fynd:En manisk patient är ofta mycket orolig, ibland aggressiv, och det kan vara svårt att föra ett normalt samtal.
  • Diagnostik:Strukturerade eller semistrukturerade intervjuformulär bör användas.
  • Behandling:Behandlingen är en kombination av läkemedel och psykologisk behandling.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.