Malignt neuroleptikasyndrom

Basfakta

Definition

  • Malignt neuroleptikasyndrom är en allvarlig och potentiellt dödlig komplikation av användning av neuroleptika.1
  • Tillståndet kännetecknas av en blandning av parkisonism och katatoni, feber och muskelsmärtor.
  • Den internationella beteckningen är neuroleptic malignant syndrome (NMS).

Diagnos

Behandling

Observationer

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.