Münchhausens syndrom

Basfakta

Definition

  • Ett tillstånd där en patient presenterar symtom och tecken som visar sig vara påhittade, falska.1 Patienten producerar alltså själv medvetet sina symtom och fynd och presenterar dem sedan ofta på ett dramatiskt sätt.
  • Münchhausens syndrom ger sällan någon ekonomisk sekundärvinst men kan vara ett rop på uppmärksamhet.
  • Patienten lider av ett djupt behov av att vara sjuk, ett tvång som kan bli så starkt att det får vederbörande att skada eller förgifta sig själv för att upprätthålla illusionen om en organisk sjukdom.
  • Richard Asher namngav tillståndet 1951. Han uppkallade syndromet efter Karl Friedrich Hieronymus, Baron Münchhausen (1720–1797), en man som reste vida omkring och blev känd för att berätta fantastiska och överdrivna historier om sitt liv.2-3
  • Münchhausens syndrom by proxy är ett tillstånd där en vuxen simulerar eller skapar symtom hos ett barn för att kunna uppnå en sekundärvinst genom barnets hospitalisering. Tillståndet klassas som barnmisshandel och kan vara livshotande för barnet.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.