Trikotillomani

Basfakta

Definition

  • En störning som karaktäriseras av en betydande hårförlust till följd en ständig oförmåga att motstå impulser att dra bort hårstrån.
  • Hårdragningen föregås ofta av stigande spänning och åtföljs av en känsla av lättnad och tillfredsställelse.
  • Diagnosen skall inte ställas om hårdragningen föregås av hudinflammationer eller beror på vanföreställningar eller hallucinationer.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.