Tvångssyndrom

Basfakta

Definition

 • Obsessiv-kompulsiv sjukdom (OCD) kännetecknas av ständiga tvångstankar eller tvångshandlingar.
 • Obsessioner:
  • Upprepade obehagliga tankar, känslor, idéer eller förnimmelser
  • Dessa kan vara mycket skrämmande och handlar ofta om rädsla för smitta, sjukdom och våld
 • Kompulsioner:
  • Handlingarna är en reaktion på tvångstankarna och har som mål att reducera obehag och förhindra vissa inbillade och fruktade händelser
  • Kompulsioner är ständigt upprepade tvångsmässiga handlingar
  • Det kan handla om att tvätta sig (tvättvång), kontrollera dörrar, lås eller spisplattor (kontrolltvång), eller göra saker på ett särskilt sätt (andra ritualer)
 • Tillståndet kan medföra betydande funktionsnedsättning och sänkt livskvalitet.1 WHO klassificerar tvångssyndrom som en av de 20 mest funktionshämmande sjukdomarna.
 • Obehandlat kvarstår tillståndet2 men effektiv behandling finns. Behandlingsstarten är ofta kraftigt fördröjd.3

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Dokumentation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.