Akuta och övergående psykoser

Basfakta

Definition

  • Akuta och övergående psykoser inkluderar de psykotiska syndrom som utvecklas akut (på <2 veckor) men som också klingar av ganska snabbt, inom 1–3 månader:1
    • ICD-10 – "Acute and transient psychotic disorders", ATPD
    • DSM-5 – "Brief psychotic disorder", BPD
  • Majoriteten får nya psykotiska skov och med tiden andra diagnoser, vanligast av dem är schizofreni (cirka 30 %).
  • Tillståndet kan vara förknippat med akut belastande livshändelser.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.