Akuta och övergående psykoser

Basfakta

Definition

  • Inkluderar de psykotiska syndrom som utvecklas akut (på mindre än två veckor) men som också klingar av ganska snabbt, inom ett par till tre månader.
  • Majoriteten får nya psykotiska skov och med tiden andra diagnoser, vanligast av dem är schizofreni (cirka 30 %).
  • Tillståndet kan vara förknippat med akut belastande livshändelser.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.