Postpartumpsykos

Basfakta

Definition

  • Förlossningspsykos.
  • Psykoser i postpartumperioden (tiden efter förlossning) är oftast relaterade till bipolär sjukdom:1-2
    • De visar sig oftast som mani eller allvarlig depression3
  • De uppstår en kort tid efter förlossningen, vanligtvis inom sex veckor men även senare insjuknanden förekommer.
  • Oftast uppträder de psykotiska symtomen redan tidigt i förloppet, och en ganska snabb utveckling med uttalade och delvis dramatiska symtom är inte ovanligt.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.