Vanföreställningssyndrom

Basfakta

Definition

  • Vanföreställningssyndrom är ett psykotiskt syndrom som karakteriseras av en gradvis utveckling av systematiska vanföreställningar utan tecken på andra psykiska eller kroppsliga sjukdomar.
  • Se även symtomtexten om Vanföreställningar.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.