Influensavaccin

Indikationer

 • Aktuellt för personer med ökad risk för komplikationer efter influensa eller där influensa kan vara en orimligt stor belastning:1
  • Personer som är 65 år eller äldre
  • Gravida efter graviditetsvecka 16:
   • Gravida som även ingår i en annan riskgrupp rekommenderas vaccination även före graviditetsvecka 16
  • Vuxna och barn över sex månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
   • Kronisk hjärt-kärlsjukdom, särskilt personer med allvarlig hjärtsvikt, låg minutvolym eller pulmonell hypertoni
   • Kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma 
   • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
   • Diabetes mellitus (både typ 1 och typ 2)
   • Kronisk njursvikt
   • Kronisk leversvikt
   • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 • Influensavaccination kan också vara aktuellt för:
  • Boende i omsorgsboenden eller på sjukhem
  • Vårdpersonal som ska ta hand om patienter i riskgrupperna
  • Närkontakter till personer som inte bör få influensa
 • Resemedicin:
  • Även aktuellt för personer med ökad risk för allvarlig sjukdom, som ska resa till den södra halvan av jordklotet under influensasäsongen (Sveriges sommarsäsong)

Kontraindikationer

Vaccin

Dosering

Biverkningar

Information

Information om tillståndet


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.